Tra cứu lương kỹ sư thiết kế

Biểu đồ lương kỹ sư thiết kế

15,075,107 vnđ

( Mười năm triệu Bảy mươi Năm ngàn Một trăm Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư thiết kế là: 15,075,107 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư thiết kế