Tra cứu lương kỹ sư giám sát

Biểu đồ lương kỹ sư giám sát

15,776,243 vnđ

( Mười năm triệu Bảy trăm Bảy mươi Sáu ngàn Hai trăm Bốn mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của kỹ sư giám sát là: 15,776,243 VNĐ

Danh sách tin tuyển kỹ sư giám sát