Tra cứu lương it support

Biểu đồ lương it support

9,317,647 vnđ

( Chín triệu Ba trăm Mười bảy ngàn Sáu trăm Bốn mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của it support là: 9,317,647 VNĐ

Danh sách tin tuyển it support

công ty CP giải pháp thương mại aba

It Support - Bình Tân

Thỏa thuận

công ty TNHH dịch vụ levelone việt nam

IT Support - Help Desk

10 triệu - 15 triệu

cyberlogitec vietnam co., ltd.

IT Global Support

Thỏa thuận

jonckers co ltd | https://www.jonckers.com

Junior IT Support / ICT Administrator

10 triệu - 15 triệu

công ty TNHH sản xuất và dịch vụ cmc

It Support

7 triệu - 10 triệu

easia travel

Nhân Viên It Support

Thỏa thuận

công ty cổ phần công nghiệp hỗ trợ minh nguyên

Nhân Viên It Support

Thỏa thuận