Tra cứu lương IT phần mềm

Biểu đồ lương IT phần mềm

9,986,111 vnđ

( Chín triệu Chín trăm Tám mươi Sáu ngàn Một trăm Mười một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của IT phần mềm là: 9,986,111 VNĐ

Danh sách tin tuyển IT phần mềm

Greenapps

Leader

10 triệu - 15 triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP XÂY DỰNG HÀ NỘI

Nhân viên kinh doanh

3 triệu - 5 triệu

Qtquuq

Tester

1 triệu - 3 triệu

aqwerrtt

qeeeee

Thỏa thuận

TIMES GROUP COMPANY

Phát triển java cấp cao

Trên 30 triệu

CÔNG TY TNHH W2SOLUTION VIỆT NAM

THỰC TẬP SINH TESTER

Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH BUSO

Lập Trình Viên

10 triệu - 15 triệu