Tra cứu lương hr

Biểu đồ lương hr

12,612,068 vnđ

( Mười hai triệu Sáu trăm Mười hai ngàn Sáu mươi Tám Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của hr là: 12,612,068 VNĐ

Danh sách tin tuyển hr