Tra cứu lương giao dịch viên

Biểu đồ lương giao dịch viên

9,712,643 vnđ

( Chín triệu Bảy trăm Mười hai ngàn Sáu trăm Bốn mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giao dịch viên là: 9,712,643 VNĐ

Danh sách tin tuyển giao dịch viên