Tra cứu lương giám sát dự án

Biểu đồ lương giám sát dự án

22,122,222 vnđ

( Hai mươi Hai triệu Một trăm Hai mươi Hai ngàn Hai trăm Hai mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát dự án là: 22,122,222 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát dự án