Tra cứu lương giám sát cơ điện

Biểu đồ lương giám sát cơ điện

11,020,833 vnđ

( Mười một triệu Hai mươi ngàn Tám trăm Ba mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của giám sát cơ điện là: 11,020,833 VNĐ

Danh sách tin tuyển giám sát cơ điện