Tra cứu lương data scientist

Biểu đồ lương data scientist

20,500,000 vnđ

( Hai mươi triệu Năm trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của data scientist là: 20,500,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển data scientist

công ty TNHH công nghệ logivan việt nam

Data Scientist

Trên 30 triệu

vinid joint stock company - member of vingroup

Vinid - Data Scientist

Trên 30 triệu

home credit vietnam

Senior Data Scientist

Thỏa thuận

techcombank

Senior Data Scientist

Thỏa thuận

home credit vietnam

Data Scientist

Thỏa thuận

home credit vietnam finance company limited

Data Scientist

Thỏa thuận

công ty tài chính TNHH mtv home credit việt nam

Data Scientist

Thỏa thuận