Tra cứu lương cửa hàng trưởng vinmart

Biểu đồ lương cửa hàng trưởng vinmart

60,625,000 vnđ

( Sáu mươi triệu Sáu trăm Hai mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của cửa hàng trưởng vinmart là: 60,625,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển cửa hàng trưởng vinmart