Tra cứu lương cửa hàng trưởng vinmart

Biểu đồ lương cửa hàng trưởng vinmart

56,250,000 vnđ

( Năm mươi Sáu triệu Hai trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của cửa hàng trưởng vinmart là: 56,250,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển cửa hàng trưởng vinmart