Tra cứu lương cửa hàng trưởng

Biểu đồ lương cửa hàng trưởng

20,607,142 vnđ

( Hai mươi triệu Sáu trăm Bảy ngàn Một trăm Bốn mươi Hai Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của cửa hàng trưởng là: 20,607,142 VNĐ

Danh sách tin tuyển cửa hàng trưởng