Tra cứu lương chỉ huy công trình

Biểu đồ lương chỉ huy công trình

20,287,234 vnđ

( Hai mươi triệu Hai trăm Tám mươi Bảy ngàn Hai trăm Ba mươi Bốn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của chỉ huy công trình là: 20,287,234 VNĐ

Danh sách tin tuyển chỉ huy công trình