Tra cứu lương Chăm sóc khách hàng

Biểu đồ lương Chăm sóc khách hàng

7,093,750 vnđ

( Bảy triệu Chín mươi Ba ngàn Bảy trăm Năm mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của Chăm sóc khách hàng là: 7,093,750 VNĐ

Danh sách tin tuyển Chăm sóc khách hàng