Tra cứu lương big data

Biểu đồ lương big data

21,800,000 vnđ

( Hai mươi Một triệu Tám trăm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của big data là: 21,800,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển big data