Tra cứu lương bếp trưởng nhà hàng

Biểu đồ lương bếp trưởng nhà hàng

10,777,777 vnđ

( Mười triệu Bảy trăm Bảy mươi Bảy ngàn Bảy trăm Bảy mươi Bảy Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bếp trưởng nhà hàng là: 10,777,777 VNĐ

Danh sách tin tuyển bếp trưởng nhà hàng