Tra cứu lương bếp trưởng

Biểu đồ lương bếp trưởng

11,921,875 vnđ

( Mười một triệu Chín trăm Hai mươi Một ngàn Tám trăm Bảy mươi Năm Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bếp trưởng là: 11,921,875 VNĐ

Danh sách tin tuyển bếp trưởng