Tra cứu lương bếp chính

Biểu đồ lương bếp chính

13,558,823 vnđ

( Mười ba triệu Năm trăm Năm mươi Tám ngàn Tám trăm Hai mươi Ba Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bếp chính là: 13,558,823 VNĐ

Danh sách tin tuyển bếp chính

hanh phuc international hospital

Nhân Viên Bếp Chính.

5 triệu - 7 triệu

nhà hàng tầm vị

Nhân Viên Bếp Chính

7 triệu - 10 triệu

công ty TNHH hiệp thanh

Bếp Chính

7 triệu - 10 triệu

hanh phuc international hospital

Nhân Viên Bếp Chính

5 triệu - 7 triệu

bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc

Bếp Chính - Bếp Bệnh Viện

7 triệu - 10 triệu