Tra cứu lương bếp chính

Biểu đồ lương bếp chính

10,923,076 vnđ

( Mười triệu Chín trăm Hai mươi Ba ngàn Bảy mươi Sáu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bếp chính là: 10,923,076 VNĐ

Danh sách tin tuyển bếp chính

hanh phuc international hospital

Nhân Viên Bếp Chính.

5 triệu - 7 triệu

nhà hàng tầm vị

Nhân Viên Bếp Chính

7 triệu - 10 triệu

công ty TNHH hiệp thanh

Bếp Chính

7 triệu - 10 triệu

hanh phuc international hospital

Nhân Viên Bếp Chính

5 triệu - 7 triệu

bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc

Bếp Chính - Bếp Bệnh Viện

7 triệu - 10 triệu