Tra cứu lương bác sĩ thú y

Biểu đồ lương bác sĩ thú y

12,375,000 vnđ

( Mười hai triệu Ba trăm Bảy mươi Năm ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bác sĩ thú y là: 12,375,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển bác sĩ thú y