Tra cứu lương bác sĩ nha khoa

Biểu đồ lương bác sĩ nha khoa

15,000,000 vnđ

( Mười năm triệu Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bác sĩ nha khoa là: 15,000,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển bác sĩ nha khoa