Tra cứu lương bác sĩ

Biểu đồ lương bác sĩ

11,129,629 vnđ

( Mười một triệu Một trăm Hai mươi Chín ngàn Sáu trăm Hai mươi Chín Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bác sĩ là: 11,129,629 VNĐ

Danh sách tin tuyển bác sĩ