Tra cứu lương bác sĩ da liễu

Biểu đồ lương bác sĩ da liễu

11,769,230 vnđ

( Mười một triệu Bảy trăm Sáu mươi Chín ngàn Hai trăm Ba mươi Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bác sĩ da liễu là: 11,769,230 VNĐ

Danh sách tin tuyển bác sĩ da liễu