Tra cứu lương bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

Biểu đồ lương bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

9,750,000 vnđ

( Chín triệu Bảy trăm Năm mươi ngàn Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh là: 9,750,000 VNĐ

Danh sách tin tuyển bác sĩ chẩn đoán hình ảnh