Tra cứu lương admin

Biểu đồ lương admin

8,885,861 vnđ

( Tám triệu Tám trăm Tám mươi Năm ngàn Tám trăm Sáu mươi Một Việt Nam Đồng)

Mức lương trung bình của admin là: 8,885,861 VNĐ

Danh sách tin tuyển admin

Công ty Cổ phần L.Q Joton Hà Nội

NHÂN VIÊN ADMIN

7 triệu - 10 triệu

Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Hùng

NAM NVKD VÀ SALE ADMIN

7 triệu - 10 triệu

Control Union Việt Nam

Administration Assistant

Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XLV VIỆT NAM

Nhân Viên Website Administrator

10 triệu - 15 triệu

CÔNG TY KỸ THUẬT NAM HẢI

Sale Admin

7 triệu - 10 triệu

Công ty TNHH Dược Phẩm Phương Đông

Admin Điều Phối

7 triệu - 10 triệu