Những điểm thay đổi trong Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất

28/06/2021

Kinh doanh bảo hiểm hiện nay là một ngành nghề khá phổ biến trong xã hội. Vậy luật kinh doanh bảo hiểm là gì? Có những quy định gì trong Luật kinh doanh bảo hiểm? Hãy cùng mình tìm hiểu về Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất qua bài viết dưới đây nhé.

1. Tìm hiểu khái niệm luật kinh doanh bảo hiểm

1.1. Khái niệm bảo hiểm

Bảo hiểm thực tế có thể hiểu một cách đơn giản là phần mà mỗi người dành ra trong kết quả lao động của mình hàng năm để trở thành một khoản tích lũy về vật tư hoặc tiền mặt. Việc tích lũy đó giúp cho người lao động sẽ có một khoản dự trữ nhằm đề phòng và hạn chế tổn thất khi xảy ra các hiểm họa không được biết trước trong cuộc sống. Bên cạnh đó, bảo hiểm cũng là khoản dùng để bù đắp và bồi thường cho cho những thiệt hại về cả người và tài sản sau khi xảy ra các thảm họa hay sự cố. Bảo hiểm được phân chia thành 2 loại là bảo hiểm không mang tính kinh doanh và bảo hiểm mang tính kinh doanh.

Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất hiện nay
Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất hiện nay

1.2. Thế nào là kinh doanh bảo hiểm?

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm đứng ra bán các gói bảo hiểm cho người có nhu cầu sử dụng nhằm mục đích sinh lời và tăng lợi nhuận. Khi đó doanh nghiệp bảo hiểm sẽ là người chịu trách nhiệm các rủi ro, sự cố của người mua bảo hiểm. Nhưng trên nguyên tắc thì người mua bảo hiểm đã phải đóng đầy đủ các chi phí bảo hiểm để khi xảy ra các sự cố thì bên kinh doanh bảo hiểm sẽ có trách nhiệm bồi thường cho đối tượng được thụ hưởng.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải là những tổ chức hợp pháp, hoạt động theo đúng quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể là các cá nhân hoặc tổ chức đứng ra kí kết hợp đồng với bên kinh doanh bảo hiểm và đóng các chi phí định kì theo đúng quy định.

Tìm hiểu luật kinh doanh bảo hiểm
Tìm hiểu luật kinh doanh bảo hiểm

1.3. Luật kinh doanh bảo hiểm là gì?

Luật kinh doanh bảo hiểm có thể được hiểu là tổng hợp tất cả các nội dung về quy định của pháp luật nhằm điều chỉnh các mối quan hệ phát sinh trong lĩnh vực về kinh doanh bảo hiểm. Hai đối tượng nằm trong sự điều chỉnh của Luật kinh doanh bảo hiểm là tổ chức, doanh nghiệp bán bảo hiểm và chủ thể tham gia mua bảo hiểm.

Luật kinh doanh bảo hiểm bao gồm các đạo luật quy định về hoạt động, tổ chức của các bên kinh doanh bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm được Quốc hội thông qua và ban hành chính thức.

Luật kinh doanh bảo hiểm là gì?
Luật kinh doanh bảo hiểm là gì?

2. Những điểm mới trong Luật kinh doanh bảo hiểm

2.1. Không có sự hạn chế kinh doanh

Theo rất nhiều các cân nhắc và điều chỉnh thì Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất đã cho phép tất cả các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì đều có thể được tham gia kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm. Các cá nhân cũng có quyền được cung cấp dịch vụ bảo hiểm một cách độc lập.

Các cá nhân cũng sẽ không bị hạn chế các quyền đầu tư hay kinh doanh bảo hiểm đối với 4 dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Bên cạnh đó, các cá nhân cũng có thể tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp hay trở thành các chủ đầu tư cho những doanh nghiệp tham gia kinh doanh bảo hiểm. Với các tổ chức không có tư cách pháp nhân cũng có thể tham gia góp vốn hoặc đầu tư giống với những cá nhân đã được kể trên.

Không có sự hạn chế kinh doanh trong Luật kinh doanh bảo hiểm mới
Không có sự hạn chế kinh doanh trong Luật kinh doanh bảo hiểm mới

2.2. Không có sự quy định về các điều kiện kinh doanh

Hiện nay theo quy định Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất thì các quy định về điều kiện đăng kí, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp đã không còn bắt buộc tuyệt đối mà chỉ đưa ra làm cơ sở cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thực hiện việc kiểm tra sau này.

Nội dung mới này dựa trên tinh thần mở cửa cho các doanh nghiệp phụ trở bảo hiểm được đi vào hoạt động kinh doanh nhưng vẫn sẽ có sự kiểm soát bằng các điều kiện năng lực chuyên môn. Để nâng cao cho chất lượng của các hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên tham gia vẫn cần vẫn phải được đảm bảo bằng các điều kiện hoạt động cụ thể, nêu rõ trong Luật kinh doanh bảo hiểm.

Sự đổi mới này là phù hợp với các chủ trương đổi mới của quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn và đẩy mạnh thị trường phụ trợ bảo hiểm ở nước ta.

Luật kinh doanh bảo hiểm có những điểm mới gì?
Luật kinh doanh bảo hiểm có những điểm mới gì?

2.3. Các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật

Với mục tiêu nhằm phát triển thị trường kinh doanh bảo hiểm chuyên nghiệp, hiệu quả hơn; đảm bảo các vấn đề liên quan đến tài chính; quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan, chất lượng của các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm thì Luật Luật kinh doanh bảo hiểm đã quy định ra các tiêu chuẩn hoạt động. Theo đó, luật quy định các tổ chức kinh doanh bảo hiểm phải xây dựng, ban hành quy trình cung cấp dịch vụ bảo hiểm để kiểm tra và giám sát cụ thể việc sử dụng dịch vụ bảo hiểm của các đối tượng.

Với sự đổi mới này đã giúp cho các đơn vị kinh doanh bảo hiểm được quy củ và đồng nhất hơn, góp phần tạo ra hiệu quả kinh doanh cũng như dễ dàng trong việc kiểm soát đối với các cơ quan quản lý.

2.4. Không có sự phân biệt về các nhà đầu tư

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi mới nhất đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm hơn. Cụ thể việc không phân biệt các nhà đầu tư giúp tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, công bằng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào với lĩnh vực bảo hiểm, nâng cao hơn chất lượng dịch vụ của của kinh doanh bảo hiểm trong nước.

Các quy định về điều kiện hay tiêu chuẩn cung cấp các dịch vụ bảo hiểm đều được áp dụng chung cho cả nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước.

Những điểm mới trong Luật kinh doanh bảo hiểm
Những điểm mới trong Luật kinh doanh bảo hiểm

2.5. Về quản lý và giám sát

Nội quy mới về quản lý và giám sát trong Luật kinh doanh bảo hiểm sẽ bao gồm các nội dung như đáp ứng điều kiện, nguyên tắc; trách nhiệm khi cung cấp các dịch vụ bảo hiểm; các nguyên tắc xử phạt trong kinh doanh bảo hiểm;… Cụ thể các quy định được ban hành trong luật như sau:

- Giám sát thông qua nguyên tắc tiền kiểm, hậu kiểm với các doanh nghiệp kinh doanh, môi giới bảo hiểm.

- Giám sát với nguyên tắc hậu kiểm đối với các tổ chức khác khi tham gia các dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

- Đối với các cá nhân, các cơ quan quản lý sẽ quản lý về việc thi, cấp, công nhận chứng chỉ, các nội dung đào tạo.

- Cơ quản quản lý cũng sẽ thực hiện các nguyên tắc tiền kiểm, hậu kiểm đối với các cá nhân và tổ chức nước ngoài khi tham gia kinh doanh bảo hiểm.

Trên đây là các thông tin cập nhật về Luật kinh doanh bảo hiểm mới nhất hiện nay. Hy vọng những bạn đang theo đuổi ngành bảo hiểm sẽ có cho mình những thông tin bổ ích nhất.

Đối tượng bảo hiểm là gì

Bạn đang muốn tìm hiểu về các đối tượng bảo hiểm? Cùng mình click vào link dưới đây để tìm hiểu về các đối tượng bảo hiểm nhé

Đối tượng bảo hiểm là gì

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào