Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Lotte Mart Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Lotte Mart Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Lotte Mart Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Lotte Mart Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Lotte Mart Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Lotte Mart Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Lotte Mart Việt Nam - Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Thương Mại Lotte Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam