1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Lotte Chemical Corp Hcmc Representative Office
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Room 503 Sun Wah Tower 115 Nguyen Hue District 1 HCMC