1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Lixi Technologies Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: H2 Building, 196 Hoang Dieu, Ward 8, District 4, Ho Chi Minh City