lear corporation, vietnam

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

20 triệu - 30 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
15 triệu - 20 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
15 triệu - 20 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Building 4, Do Son Industrial zone, Hai Phong city