Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

lazada vietnam

Số nhân viên: 300 - 1000 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
Thỏa thuận 18/10/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 20/04/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 10/04/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 10/04/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 26/04/2019 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: 67 Le Loi, Saigon Centre 2, District 1, HCMC