Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lots No. 56A, 56B and 56C, VSIP Hai Phong Township, Industrial and Service Park , Huyện Thủy Nguyên , Hải Phòng , Việt Nam