kotra hcmc

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Kotra Hcmc
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Kotra Hcmc
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Diamond plaza, Distrit 1,HCMC