kizuna jv corporation

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Kizuna Jv Corporation
Thỏa thuận Long An
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot K, Tan Kim IP, Tan Kim Ward, Can Giuoc, Long An