1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Khách Sạn Nữ Hoàng (Queen Hotel)
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 41 Nguyễn Hữu Thọ , Quận Hải Châu , Đà Nẵng , Việt Nam