Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Kgs Lace Manufacturer
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Officetel Masteri Millennium, FL 2A18, 132 Ben Van Don Street, Ward 6 , Quận 4 , Hồ Chí Minh , Việt Nam