1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Jebsen & Jessen Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 15 Street 2, Vietnam Singapore Industrial Park, Thuan An, Binh Duong