Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Japan Construction Management Corporation
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Japan Construction Management Corporation
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 15th Floor, VCCI Tower, No.9 Dao Duy Anh Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam