Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Iteq Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Building 1-2a, Lot I-15, Street D12, Saigon Hi-Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, District 9, Ho Chi Minh City