Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Address 1: Phu Dien Building, No. 83A Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem, Hanoi - Address 2: Bao Anh building, No. 85 Tran Thai Tong, Cau Giay, Hanoi