Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Interflour Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Interflour Vietnam Co., Ltd.
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: SFC Building | 11th Flr. | 9 Dinh Tien Hoang St. | Da Kao Ward | District 1 | Ho Chi Minh City | Vietnam