Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ika Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Ika Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Citylight Tower, P1401, 14th Floor, No. 45 Vo Thi Sau Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City.