Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ids Vietnam - Intelligent Digital Solutions Co., Ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Ids Vietnam - Intelligent Digital Solutions Co., Ltd
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Ids Vietnam - Intelligent Digital Solutions Co., Ltd
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Aspire Building, 466/4 Le Quang Dinh, 11th Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City