Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Hyundai E&c - Ghella Jv Package CP-03 Main Contractor Of Hanoi Pilot Light Metro Line Project, Section Nhon - Hanoi Railway Station
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 519 Kim Ma , Ngoc Khanh Ward , Ba Dinh District , Hanoi