1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Hoya Glass Disk Vietnam Ii Ltd.
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Plot A9, Thang Long Industrial Park II, Lieu Xa,Yen My, Hung Yen