hôtel du parc hanoï

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 84 Tran Nhan Tong, Hai Ba Trung, Hanoi