Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Horiba Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Horiba Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Unit 6, 10 Floor, CMC tower, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi