2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Hongkong Land
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Hongkong Land
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Unit 704, 7/F The Metropolitan 235 Dong Khoi, District 1 Ho Chi Minh City Vietnam