Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng chuẩn nhất dành cho nhà thầu

02/07/2021

Trong năm 2020 là một năm đổi mới mạnh mẽ với các nhà thầu khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành sửa đổi quy định về lựa chọn nhà thầu phải thực hiện qua mạng. Hãy cùng timviec365.com.vn tìm hiểu về cách viết hồ sơ mời thầu qua mạng chuẩn nhất theo đúng quy định nhé!

1. Hồ sơ mời thầu là gì?

Hồ sơ mời thầu là tất cả tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, các đấu thầu hạn chế, và các yêu cầu cho một dự án hoặc gói thầu. Hồ sơ này sẽ làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức những cuộc đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm để lựa chọn ra các nhà đầu tư.

Hồ sơ mời thầu là gì?
Hồ sơ mời thầu là gì?

Theo như thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và ban hành vào đầu năm 2020 thì các gói thầu có giá từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng bắt buộc phải đấu thầu qua mạng. Chính vì vậy, không phải nhà thầu nào cũng dễ dàng đấu thầu qua mạng. Qua thông tư đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành nhiều mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng với từng gói thầu cho các lĩnh vực hàng hóa dịch vụ theo quy chuẩn khác nhau: 

2.1. Gói thầu mua sắm các loại hàng hóa, xây lắp và dịch vụ phi tư vấn 

Mẫu hồ sơ mời thầu áp này được áp dụng đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có quy mô nhỏ dưới 10 tỷ đồng và trên 5 tỷ đồng và được tổ chức đấu thầu rộng rãi, chào hàng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp và dịch vụ phi tư vấn) và hai túi hồ sơ (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp). Và những loại hồ sơ mời thầu này theo mẫu như sau:

Những mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng chuẩn nhất dành cho nhà thầu
Những mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng chuẩn nhất dành cho nhà thầu 

Phần trang bìa:

- Tên hồ sơ mời thầu và các thông số: Số hiệu gói thầu và số thông báo mời thầu, tên gói thầu, dự án, ngày phát hành.

Phần thủ tục đấu thầu: 

- Chỉ dẫn nhà thầu: Phần này cung cấp thông tin giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ bao gồm: việc chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng.

- Bảng dữ liệu đấu thầu: phần này sẽ là các quy định đã nêu ở phần chỉ dẫn nhà thầu.

- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: bao gồm các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu: Đây là biểu mẫu mà bên mời thầu và nhà thầu sẽ hoàn chỉnh để thành phần nội dung của hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu và được số hóa dưới dạng webform.

Phần yêu cầu về kỹ thuật:

Đây sẽ là phần cung cấp thông tin về thông số kỹ thuật, bản vẽ, thông tin bổ sung mô tả công trình...Những phần thông tin này sẽ được hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/Word/CAD.

Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng chuẩn nhất
Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng chuẩn nhất 

Phần về điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng: 

- Các điều kiện chung và riêng của hợp đồng: Các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Còn các điều kiện riêng sẽ bao gồm dữ liệu hợp đồng và điều kiện cụ thể có có trong mỗi hợp đồng.

- Biểu mẫu hợp đồng: Phần này sẽ bao gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng.

2.2. Gói thầu tổ chức để chào hàng cạnh tranh 

Đối với mẫu hồ sơ này sẽ có một quy chuẩn riêng biệt như sau: 

Yêu cầu nộp báo giá: Phần thông tin này  nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị báo giá và không được sửa đổi các quy định.

Biểu mẫu mời thầu và dự thầu: Các biểu mẫu bên mời thầu và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để hoàn tất nội dung của yêu cầu báo giá và báo giá. Ở phần này sẽ bao gồm hai phần sau: một phần được đính kèm lên hệ thống dưới dạng file Word/PDF và phần còn lại số hóa dưới dạng webform. Lúc này, bên mời thầu và nhà thầu sẽ nhập các thông tin vào webform phù hợp với gói thầu để phát hành yêu cầu nộp và báo giá.

Dự thảo hợp đồng: Phần nội dung này sẽ có các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. 

Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng
Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng chuẩn nhất 

2.3. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn 

Cũng gần tương tự như mẫu hồ sơ mời thầu đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn quy mô nhỏ và được tổ chức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa và xây lắp và dịch vụ phi tư vấn) và hai túi hồ sơ (đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp). Ở gói thầu này sẽ là dịch vụ phi tư vấn giai đoạn hai túi hồ sơ. Nhưng ở gói thầu này bên mời thầu sẽ cần phải bổ sung thêm mục tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT (Hồ sơ dự thầu). Phần tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT này sẽ được nằm ở phần kế tiếp phần bảng dữ liệu đấu thầu trong phần thủ tục đấu thầu. Phần tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT sẽ bao gồm những thông tin sau:

Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng
Mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng  

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT dưới dạng PDF/Word.

- Những tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm ở dưới dạng webform và bên mời thầu cần phải nhập các thông tin tương ứng.

- Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Tiêu chuẩn này sẽ bao gồm về tính hiệu quả của phương pháp dịch vụ; tính hợp lý, khả thi của kế hoạch; tiến độ thực hiện gói thầu; kinh nghiệm uy tín của nhà thầu và mức độ hiểu biết về công việc. Bên cạnh đó còn nhiều yếu tố khác về tiêu chuẩn đánh giá này.

- Tiêu chuẩn đánh giá về giá: Tùy vào tiêu chuẩn đánh giá và quy mô gói thầu sẽ chọn phương pháp đánh giá phù hợp.

Để đăng tải được thông báo mời thầu qua mạng, nhà thầu cần phải thực hiện các bước sau đây. Trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu thì nhà phải đính kèm các quyết định hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và  yêu cầu báo giá đã được phê duyệt. 

Hướng dẫn đăng tải thông báo hồ sơ mời thầu qua mạng
Hướng dẫn đăng tải thông báo hồ sơ mời thầu qua mạng

Bước 1: Ở trên hệ thống đấu thầu mạng quốc gia, nhà thầu sẽ đăng nhập tài khoản đã được đăng ký trên hệ thống.

Bước 2: Lựa chọn lĩnh vực gói thầu ở phía bên trái của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bước 3: Nhập thông báo mời thầu trên hệ thống đăng ký.

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin ở phần nhập thông báo mời thầu.

Bước 5: Khi nhà thầu đã điền đầy đủ các thông tin xong, nhà thầu sẽ lưu lại thông tin và đăng thông báo mời thầu lên hệ thống mạng thầu quốc gia.

Sau khi thông báo mời thầu đã được đăng tải thành công trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì lúc này hồ sơ mời thầu của nhà thầu đã được phát hành.

Bên cạnh đó, trong trường hợp mà bên mời thầu muốn thay đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành trên mạng xong thì sẽ cần phải đăng tải các tài liệu bắt buộc sau đây trên hệ thống: Quyết định sửa hồ sơ mời thầu kèm theo những nội dung được sửa đổi và hồ sơ yêu cầu.

Như vậy, timviec365.com.vn đã chia sẻ cho các nhà thầu thấy được chi tiết nhất về các mẫu hồ sơ mời thầu qua mạng. Nếu chưa thành thạo trong việc lập hồ sơ mời thầu đầy đủ và chính xác thì qua bài viết này bạn có thể sở hữu được hồ sơ mời thầu trên mạng một cách chuyên nghiệp.

Các bước làm hồ sơ dự thầu

Bạn đang muốn lập hồ sơ dự thầu nhưng không biết cách lập hồ sơ ra sao? Hãy tìm hiểu ngay bài viết dưới đây của timviec365.com.vn ngay thôi nào!

Các bước làm hồ sơ dự thầu

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào