[Giải đáp] Hồ sơ hoàn công là gì? Hồ sơ hoàn công gồm những gì?

02/07/2021

Sau khi một công trình đã xây dựng xong thì chưa được sử dụng ngay mà cần thông qua phê duyệt hồ sơ hoàn công. Vậy hồ sơ hoàn công là gì? Hồ sơ hoàn công gồm những gì? Cùng timviec365.com.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Hồ sơ hoàn công là gì?

Hồ sơ hoàn công là lý lịch, tài liệu các sản phẩm của công trình xây dựng, bao gồm tất cả vấn đề từ A đến Z liên quan đến quá trình xây dựng như phê duyệt dự án, phê duyệt đầu tư, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, dự toán chi phí, thi công công trình và một số quá trình khác nếu có.

Hồ sơ hoàn công là gì?
Hồ sơ hoàn công là gì?

Hồ sơ hoàn công bao gồm hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng.

1.1. Hồ sơ pháp lý (chủ đầu tư bên A lập)

Hồ sơ pháp lý trong hồ sơ hoàn công gồm những mục dưới đây:

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình, từng dự án thành phần và các tiểu dự án của các cấp có thẩm quyền.

- Cơ quan pháp lý chuyên ngành đưa ra văn bản chấp thuận về việc cho phép sử dụng các công trình kỹ thuật ở bên ngoài hàng rào như: Cấp điện; Khai thác nước ngầm; Sử dụng các nguồn nước; Khai thác khoáng sản, khai thác mỏ; Đường giao thông bộ và thủy; Thoát nước (đầu nối vào hệ thống nước thải chung); An toàn của đê như công trình chui qua đê, gần đê, trong phạm vi bảo vệ đê,…; An toàn giao thông nếu có.

Hồ sơ pháp lý (chủ đầu tư bên A lập)
Hồ sơ pháp lý (chủ đầu tư bên A lập)

- Hợp đồng xây dựng ghi số và ngày tháng của hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng và thiết kế; Nhà thầu thi công xây dựng chính, kiểm định chất lượng, giám sát thi công xây dựng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp và hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ để tư vấn, thi công xây dựng.

- Các tài liệu minh chứng cho điều kiện năng lực của các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng bao gồm cả nhà thầu nước ngoài như thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát quá trình thi công xây dựng, kiểm tra và chứng nhận phù hợp với chất lượng.

- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt, kèm theo đó là phần thiết kế cơ sở quy định.

- Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế KT và thiết kế BVTC của chủ đầu tư, hồ sơ thiết kế theo quy định.

- Biên bản của sở xây dựng kiểm tra sự tuân thủ các quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư trước khi nghiệm thu giai đoạn xây dựng và nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

1.2. Tài liệu quản lý chất lượng (nhà thầu thi công xây dựng, bên B lập)

Tài liệu quản lý chất lượng do nhà thầu thi công xây dựng lập ra, gồm:

- Bản vẽ hoàn công các hạng mục và tất cả công trình về kết cấu, kiến trúc, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện và có danh mục bản vẽ kèm theo.

Tài liệu quản lý chất lượng (nhà thầu thi công xây dựng, bên B lập)
Tài liệu quản lý chất lượng (nhà thầu thi công xây dựng, bên B lập)

- Các phiếu kiểm tra chất lượng của các vật liệu được sử dụng trong công trình thi công, các phần như san nền, gia cố nền, đài cọc, cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, điện nước và hoàn thiện… Người thực hiện là 1 tổ chức chuyên môn hoặc tổ chức khoa học có tư cách pháp nhân, có năng lực sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn.

- Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng của các vật liệu sử dụng trong công trình thi công gồm san nền, gia cố nền, đài cọc, cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, điện nước và hoàn thiện…

- Thông báo kiểm tra các chất lượng của vật tư, thiết bị nhập khẩu được sử dụng trong hạng mục công trình của các tổ chức tư vấn và có tư cách pháp nhân được nhà được quy định.

- Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng của các trang thiết bị phục vụ cho sản xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình như: cấp điện, cấp nước, cấp ga...do nơi sản xuất cấp.

- Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lượng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị và kèm theo mỗi biên bản là bản vẽ hoàn công công tác xây lắp được nghiệm thu, có danh mục biên bản nghiệm thu công tác xây dựng kèm theo.

Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình
Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình

- Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc, các thiết bị bảo vệ.

- Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy, nổ.

- Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải, nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, báo cáo kết quả kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành thử thiết bị gồm không tải và có tải.

- Biên bản kiểm định môi trường, môi sinh và đối với các công trình thuộc dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng đường hàn của các mối nối: cọc, đường ống áp lực, kết cấu kim loại, bể chứa bằng kim loại...

- Báo cáo kết quả thí nghiệm hiện trường như gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; kết cấu chịu lực; chất lượng bê tông cọc; thử tải ống cấp nước lưu lượng giếng; thử tải bể chứa...

- Các tài liệu đo đạc, quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng như độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay...

- Lý lịch thiết bị, máy móc lắp đặt trong công trình; quy trình bảo hành và bảo trì thiết bị công trình; hướng dẫn hoặc quy trình vận hành khai thác công trình.

- Nhật ký thi công xây dựng công trình.

Nhật ký thi công xây dựng công trình.
Nhật ký thi công xây dựng công trình.

- Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về: chống sét; phòng chữa cháy nổ; bảo vệ môi trường; chất lượng của nước sinh hoạt; sử dụng chất chống thấm để thi công các hạng mục cấp nước; an toàn lao động và vận hành; chỉ giới đất xây dựng; đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng thì thực hiện giấy phép xây dựng; an toàn đê điều và giao thông nếu có; đầu nối với các công trình kỹ thuật hạ tầng như cấp điện, cấp nước, giao thông; thông tin liên lạc nếu có.

- Bản kê các thay đổi so với thiết kế (kỹ thuật, bản vẽ thi công) đã được phê duyệt.

- Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).

- Các chứng chỉ phù hợp với công việc thiết kế và thi công xây dựng của hạng mục công trình và tất cả công trình do các tổ chức tư vấn kiểm định độc lập cấp, kể cả nhà thầu nước ngoài tham gia giám sát, kiểm định và đăng kiểm chất lượng, cấp trước khi chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành các hạng mục trong công trình và toàn bộ công trình.

- Báo cáo của tổ chức tư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng khi chủ đầu tư nghiệm thu (nếu có).

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

2. Vậy hồ sơ hoàn công có vai trò gì?

Hồ sơ hoàn công có vai trò vô cùng quan trọng, sau khi hoàn tất các quá trình xây dựng thì thủ tục cuối cùng hợp pháp hóa sử dụng công trình về mặt pháp lý, hoàn công là bước quan trọng sau khi hoàn thành dự án xây dựng. Hồ sơ hoàn công là cơ sở để thanh toán, quyết toán và phục vụ cho công tác kiểm toán, thanh tra công trình cũng như làm cơ sở để phục vụ công tác nghiệm thu các giai đoạn và hạng mục hoàn thành công trình được đưa vào sử dụng.

Vậy hồ sơ hoàn công có vai trò gì?
Vậy hồ sơ hoàn công có vai trò gì?

Hồ sơ hoàn công là cơ sở để thiết kế các phương án bảo vệ cho công trình xây dựng, giúp các cơ quan, quản lý dễ dàng tìm lại nghiên cứu hay cơ quan thanh tra khi muốn tìm lại các số liệu liên quan đến công trình.

Hồ sơ hoàn công giúp các cơ quan quản lý trực tiếp của công trình nắm được đầy đủ thực trạng ban đầu, cấu tạo cụ thể công trình để khai thác được hiệu quả công trình cũng như có biện pháp tu sửa, cải tạo phù hợp để duy trì tuổi thọ sử dụng công trình được lâu dài.

Ngoài ra, hồ sơ hoàn công còn có vai trò là hồ sơ hiện trạng phục vụ cho việc thiết kế, cải tạo, mở rộng và nâng cấp công trình.

3. Hồ sơ hoàn công gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ hoàn công gồm 4 loại giấy tờ cơ bản là giấy phép xây dựng, báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, hồ sơ thiết kế và bản vẽ thi công xây dựng, báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

Hồ sơ hoàn công gồm những giấy tờ gì?
Hồ sơ hoàn công gồm những giấy tờ gì?

Tuy nhiên, không phải công trình nào cũng chỉ có 4 loại giấy tờ trên mà còn có một số giấy tờ như: Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát công trình xây dựng; trong trường hợp thi công khác với bản vẽ xây dựng thì cần bản vẽ hoàn công; báo cáo kết quả thí nghiệm và kiểm định; các văn bản thỏa thuận, chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn phòng cháy chữa cháy, vận hành thang máy.

4. Các bước lập hồ sơ hoàn công

Bước 1: Xác định điều kiện hoàn công: Hoàn công là trường hợp phải xin phép xây dựng thực hiện các quy trình thi công. Căn nhà của bạn không bắt buộc phải xin cấp phép xây dựng trước khi tiến hành thi công thì bạn sẽ không phải làm thủ tục hoàn công.

Bước 2: Xác định hiện trạng của công trình hoàn công: Sau khi thi công xong công trình, đơn vị thi công sẽ có trách nhiệm dọn dẹp, chuẩn bị tài liệu nghiệm thu và thực hiện bản vẽ hoàn công của công trình.

Các bước lập hồ sơ hoàn công
Các bước lập hồ sơ hoàn công

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 4: Nộp hồ sơ hoàn công

Sau khi nộp hồ sơ hoàn công, bạn đợi lấy giấy biên nhận và đợi khoảng 2 tháng nếu hồ sơ gửi về Sở tài nguyên môi trường hoặc 2 tuần nếu hồ sơ được cấp tại quận và bạn bổ sung nếu thiếu giấy tờ. Sau đó, bạn nhận lại sổ là hoàn thành.

Nếu công trình của bạn là công trình cấp đặc biệt như khu di tích lịch sử, công trình du lịch, công trình tôn giáo, tượng đài,… thì sẽ nộp cho Sở xây dựng. Nộp cho UBND quận, huyện hoặc xã của bạn khi công trình là nhà ở riêng lẻ hoặc tư nhân. Nộp cho Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng khu đô thị mới khi công trình hoàn thiện là công trình mới, công trình cải tạo hoặc là khu công nghiệp cần được cấp phép trong phạm vi khu vực đó.

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giải đáp thắc mắc giúp bạn các thông tin về hồ sơ hoàn công. Hãy theo dõi timviec365.com.vn để đọc thêm nhiều bài viết nữa nhé!

Trắc đạc là gì

Ngoài bài viết về hồ sơ hoàn công, bạn có thể tham khảo bài viết trắc đạc là gì qua bài viết dưới đây:

Trắc đạc là gì

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào