Những điều kiện, thủ tục cần biết trong hồ sơ giải thể công ty

02/07/2021

Đứng trước tình hình khó khăn của kinh tế do dịch bệnh, rất nhiều công ty vì nhiều nguyên nhân khác nhau phải giải thể doanh nghiệp, có thể tự nguyện hoặc do bắt buộc. Tuy nhiên các thủ tục hành chính để tuyên bố giải thể không đơn giản, sẽ khá mất thời gian. Tìm hiểu chi tiết này để biết xem những điều kiện thủ tục khi giải thể, những gì có trong hồ sơ giải thể công ty nhé.

1. Công ty công bố giải thể trong những trường hợp nào

Công ty có thể công bố giải thể dựa trên tinh thần bắt buộc và tự nguyện. Bắt buộc giải thể là khi công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật 68/2014/QH13 điều 201 trong 6 tháng liên tiếp mà không thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc công ty bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Công ty công bố giải thể trong những trường hợp nào
Công ty công bố giải thể trong những trường hợp nào

Giải thể trên tinh thần tự nguyện thì gồm có những trường hợp sau:

- Theo ý định chủ doanh nghiệp (với doanh nghiệp tư nhân) và với Hội đồng thành viên, chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên hợp danh với công ty hợp danh và nếu là công ty cổ phần thì là ý kiến của Đại hội đồng cổ đông.

- Khi hết thời hạn hoạt động trong Điều lệ công ty mà công ty đó không có quyết định gia hạn.

Những doanh nghiệp này khi giải thể cần đảm bảo rằng đã thanh toán tất cả các khoản nợ nần và nghĩa vụ đối với các tài sản khác. Nếu như doanh nghiệp này đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay cơ quan trọng tài thì cũng không được phép giải thể. Các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty cũng sẽ được liên đới và bị chịu trách nhiệm với người quản lý và doanh nghiệp.

2. Có những gì trong hồ sơ giải thể công ty tự nguyện

Khi một công ty muốn giải thể thì sẽ cần chuẩn bị 2 bộ hồ sơ là hồ sơ công bố thông tin giải thể và hồ sơ đăng ký giải thể. Hai loại hồ sơ này nhìn chung đều có thể được áp dụng cho công ty cổ phần và công ty TNHH.

2.1. Hồ sơ công bố thông tin giải thể

Hồ sơ công bố thông tin giải thể của công ty TNHH 1 thành viên sẽ gồm có: Quyết định giải thể của công ty, thông báo giải thể doanh nghiệp, nếu còn tồn đọng nợ thì cần đưa ra phương án giải quyết nợ và bìa hồ sơ (bìa giấy hoặc nhựa không viết chữ).

Hồ sơ công bố thông tin giải thể
Hồ sơ công bố thông tin giải thể

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì cần chuẩn bị hồ sơ công bố thông tin giải thể, gồm có: Quyết định giải thể của doanh nghiệp, thông báo giải thể doanh nghiệp, nếu còn tồn đọng nợ thì cần đưa ra phương án giải quyết nợ và bìa hồ sơ (bìa giấy hoặc nhựa không viết chữ), Biên bản họp Hội đồng thành viên về quyết định giải thể doanh nghiệp.

Còn đối với công ty cổ phần thì sẽ có những giấy tờ sau trong hồ sơ công bố giải thể: Quyết định giải thể của công ty, thông báo giải thể doanh nghiệp, nếu còn tồn đọng nợ thì cần đưa ra phương án giải quyết nợ và bìa hồ sơ (bìa giấy hoặc nhựa không viết chữ), Biên bản họp Hội đồng cổ đông về quyết định giải thể công ty.

2.2. Hồ sơ đăng ký giải thể

Các công ty TNHH 1 thành viên, nhiều thành viên và công ty cổ phần đều cần những giấy tờ sau trong hồ sơ đăng ký giải thể của mình: Thông báo giải thể doanh nghiệp, danh sách chủ nợ và nợ đã thanh toán, báo cáo thanh lý tài sản công ty, danh sách người lao động sau khi giải thế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu và chứng nhận mẫu dấu nếu có, tờ khai thông tin người nộp hồ sơ giải thể, mục lục hồ sơ giải thể doanh nghiệp, giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, bìa hồ sơ (bìa giấy hoặc bìa nhựa không viết chữ).

Hồ sơ đăng ký giải thể
Hồ sơ đăng ký giải thể

Bạn sẽ cần nộp hồ sơ công bố thông tin giải thể và hồ sơ đăng ký giải thể về Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau 3 ngày bên Sở nhận được bộ hồ sơ hợp lệ về thông báo việc giải thể doanh nghiệp thì Sở KH&ĐT sẽ chuyển thông tin đến doanh nghiệp của bạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Lúc này bên cơ quan thuế sẽ thông báo cho bạn về việc quyết toán thuế trước khi giải thể chính thức. Bạn cần làm thủ tục, hồ sơ gửi đến cơ quan thuế.

3. Hồ sơ giải thể nộp cho cơ quan thuế

Doanh nghiệp của bạn cần chuẩn bị một bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế, hoặc có thể thay bằng bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Bạn cũng cần xác nhận không nợ thuế hải quan bằng văn bản xác nhận đã hoàn tất nghĩa vụ thuế với những hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan (trong trường hợp công ty bạn có hoạt động xuất nhập khẩu). Hoặc văn bản khác là cam kết và chịu trách nhiệm về việc doanh nghiệp không có một khoản nợ thuế hay các khoản nộp ngân sách nhà nước có quan hệ tới hoạt động xuất nhập khẩu tính đến ngày ký xác nhận nợ thuế bên Tổng cục Hải quan.

Hồ sơ giải thể nộp cho cơ quan thuế
Hồ sơ giải thể nộp cho cơ quan thuế

Doanh nghiệp cũng cần có biên bản thanh lý tài sản trong trường hợp có thanh lý. Ngoài ra, cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho đến ngày nộp hồ sơ giải thể và kết quả hủy hóa đơn. Nộp tờ khai thuế VAT cho cơ quan thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Các báo cáo khác cần có như: Báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo thuế TNCN tính đến lúc nộp hồ sơ giải thể; báo cáo tài chính tính đến lúc quyết toán.

Bạn sẽ nộp tất cả những hồ sơ bên trên cho cơ quan thuế thì cần chờ 45 ngày để quyết toán thuế giải thể công ty. Giờ bạn sẽ cần chuẩn bị tinh thần và hoàn thiện sổ sách kế toán để cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra trước khi giải thể chính thức.

Nếu như trong quá trình thanh tra, kiểm tra này không phát hiện những vi phạm hành chính gì về thuế thì bạn đã hoàn tất được gần xong quá trình giải thể rồi. Lúc này, cơ quan thuế sẽ gửi hồ sơ của bạn về lại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Hồ sơ giải thể cuối cùng nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bạn đã đi gần hết chặng đường để hoàn tất thủ tục, giờ bạn cần nộp báo cáo thanh lý tài sản cố định, danh sách chủ nợ đã thanh toán, thông báo giải thể doanh nghiệp theo mẫu đã được quy định trong Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.

Hồ sơ giải thể cuối cùng nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hồ sơ giải thể cuối cùng nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nếu như hồ sơ của bạn hợp lệ thì sau 5 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo về việc tiến hành giải thể công ty. Còn nếu chưa hợp lệ thì sẽ thông báo bổ sung và sửa chữa. Và sau 180 ngày mà không có nhận được phản đối từ các bên liên quan khác, thông tin pháp lý của doanh nghiệp sẽ được Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

5. Hồ sơ giải thể công ty bắt buộc

Nếu công ty của bạn bắt buộc phải giải thể vì những lý do đã nêu ở phần 1 thì bạn cần chuẩn bị những hồ sơ sau: 

- Quyết định giải thể.

- Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp; bản sao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; quyết định của tòa án

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, nợ thuế và các khoản nợ khác.

Giải thể công ty là một quá trình mất khá nhiều thời gian và công sức, chưa kể cần phải lấy ý kiến đồng ý của các bên liên quan. Mong rằng với bài viết bên trên các bạn đã biết những thủ tục hồ sơ giải thể công ty gồm những gì để không cần mất thời gian sửa chữa hồ sơ.

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Nếu như doanh nghiệp gặp khó khăn và phải tạm ngừng kinh doanh thì cần những thủ tục như thế nào?

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào