Hồ sơ bảo hiểm xã hội gồm những gì? Các yếu tố cần thiết cho BHXH

01/07/2021

Căn cứ  vào nghị định số 595/QĐ-BHXH được ban hành vào ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quy định hồ sơ và thủ tục làm BHXH cho người lao động và các đơn vị tham gia sẽ bao gồm những gì. 

1. Tại sao nên tham gia Bảo hiểm xã hội

Khi nói đến lí do vì sao nên tham gia bảo hiểm xã hội bởi vì nó mang đến rất nhiều lợi ích, đảm bảo an toàn cho người lao động trong suốt quá trình công tác làm việc đến khi về già và thậm chí là ngay cả khi chết. Bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động có thể bù đắp một phần thu nhập khi họ bị giảm hoặc mất đi nguồn thu nhập vì ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản hay hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Tại sao nên tham gia Bảo hiểm xã hội
Tại sao nên tham gia Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo các chế độ an sinh cho người lao động. Bên cạnh đó nó còn là một trong những công cụ trợ giúp, quản lý đắc lực của nhà nước nhằm giúp người dân có thể an tâm làm việc và cống hiến cho xã hội nhiều hơn. 

BHXH hiên nay bao gồm 2 loại:

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Đây là loại BHXH do Nhà nước tổ chức và bắt buộc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tham gia. Trong BHXH bắt buộc se xbao gồm gồm các chế độ: bệnh nghề nghiệp, thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, hưu trí và chế độ tử tuất.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đy là là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức nhưng người tham gia sẽ được lựa chọn các phương thức và mức đóng BHXH phù hợp với thu nhập của mình. 

2. Hồ sơ bảo hiểm xã hội sẽ gồm những gì?

Căn cứ vào Quyết định số 595/QĐ-BHXH được nhà nước ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì người lao động cùng các đơn vị làm hồ sơ Bảo hiểm xã hội cần có những thủ tục sau:  

Hồ sơ bảo hiểm xã hội sẽ gồm những gì?
Hồ sơ bảo hiểm xã hội sẽ gồm những gì?

2.1. Hồ sơ đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 23, Quyết định số 595/QĐ-BHXH của nhà nước quy định về hồ sơ đăng ký, điều chỉnh đóng các dịch vụ: BHXH, BHTNLĐ, BNN; BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT sẽ được phân làm 2 loại đó là là hồ sơ đối với người lao động và hồ sơ đối với các đơn vị/ doanh nghiệp. 

2.1.1. Hồ sơ đối với người lao động sẽ bao gồm

Nếu bạn đang là người lao động làm việc tại đơn vị thù hồ sơ BHXH sẽ được bao gồm: 

- Tờ khai tham gia và điều chỉnh các thông tin BHXH, BHYT. 

- Trong những trường hợp người lao động được quyền lợi hưởng mức BHYT cao hơn thì người làm cần phải bổ sung các Giấy tờ chứng minh (nếu được yêu cầu ) theo Phụ lục 03.

Hồ sơ đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH
Hồ sơ đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH

Đối với những ai đang là người lao động đi làm việc ở nước ngoài  sẽ theo các hợp đồng. Tại điều a, c và d Điểm 1.7, Khoản 1 Điều 4 Quyết định này thì hồ sơ sẽ bao gồm:

- Các giấy tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

- Đối với những hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo các văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng thì hồ sơ yêu cầu cần có những thủ tục sau.  

2.1.2. Hồ sơ đối với đơn vị

Đầu tiên sẽ là hồ sơ đối với các đơn vị/ doanh nghiệp sẽ bao gồm có:

- Tờ khai đơn vị tham gia và điều chỉnh các thông tin liên quan đến BHXH, BHYT 

- Danh sách, số lượng lao động chi tiết tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN 

- Bảng thống kê thông tin cá nhân / đơn vị đầy đủ nhất. 

Khi hoàn thành hồ sơ đúng theo yêu cầu nghị đinh đặt ra, người lao động và doanh nghiệp/ đơn vị sẽ tiến hành thực hiện làm 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh để nộp lên các cơ quan có thẩm quyền với mong muốn đượ giải quyết nhanh chóng. 

Hồ sơ đối với đơn vị
Hồ sơ đối với đơn vị

2.2. Hồ sơ cấp lại, đổi , điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH

Đối với hồ sơ cấp lại, đổi, đều chỉnh cacsc nội dung liên quan đến sổ BHXH sẽ căn cứ vào Điều 27, Quyết định số 595/QĐ-BHXH. 

2.2.1. Đối với hồ sơ cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng sẽ được bao gồm:

- Tờ khai cá nhân khi tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

- Số lượng hồ sơ: gồm 01 bộ hồ sơ

2.2.2. Hồ sơ cấp lại sổ BHXH do thay đổi các yếu tố trong BHXH

Các yếu tố trong sổ BHXH sai như: sai họ, tên, chữ đệm; sai ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; hay quốc tịch

Người tham gia BHXH phải làm hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai cá nhân xin tham gia và điều chỉnh các thông tin sai lệch trong BHXH, BHYT 

- Các hồ sơ kèm theo

- Số lượng hồ sơ: gồm 01 bộ.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Sau khi người lao động, đơn vị tiến hành làm hồ sơ đăng ký BHXH hoặc điều chỉnh thông tin BHXH theo đúng quy định và nộp lên cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để chờ giải quyết. Thì việc gia hạn giải quyết hồ sơ sẽ là một trong những điều rất quan trong mà mỗi người lao động và đơn vị cần phải biết. 

Thời hạn giải quyết hồ sơ
Thời hạn giải quyết hồ sơ

Được quy định tại Điều 29, Quyết định số 595/QĐ-BHXH, thời hạn giải quyết hồ sơ như sau: 

Sẽ không vượt quá 05 ngày đối với các trường hợp cấp mới cho người tham gia BHXH bắt buộc vàBHXH tự nguyện.

Không được quá 10 ngày đối với trường hợp cấp lại sổ BHXH do thay đổi các yếu tố bên trong như:  họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch hay sổ BHXH  của mình bị mất, hỏng. 

Không được quá 45 ngày đối với trường hợp yêu cầu cần phải xác minh quá trình đóng BHXH. 

Không được quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động và doanh nghiệp theo đúng các quy định đối với trường hợp điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: 

4. Các bước làm thủ tục đăng kí bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

Tại quy địng trong Điều 23 Quyết định số số 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội thì người lao động/ doanh nghiệp muốn tham gia BHXH cần tuân thủ trình tự, thủ tục và hồ sơ làm bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

Bước 1: Người lao động nộp 1 bộ hồ sơ cho công ty gồm có:

Nếu bạn đang là người lao động làm việc tại đơn vị thù hồ sơ BHXH sẽ được bao gồm: 

- Tờ khai tham gia và điều chỉnh các thông tin BHXH, BHYT. 

- Trong những trường hợp người lao động được quyền lợi hưởng mức BHYT cao hơn thì người làm cần phải bổ sung các Giấy tờ chứng minh (nếu được yêu cầu ) theo Phụ lục 03.

Đối với những ai đang là người lao động đi làm việc ở nước ngoài  sẽ theo các hợp đồng. Tại điều a, c và d Điểm 1.7, Khoản 1 Điều 4 Quyết định này thì hồ sơ sẽ bao gồm:

- Các giấy tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT

- Đối với những hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo các văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng thì hồ sơ yêu cầu cần có những thủ tục sau.  

Các bước làm thủ tục đăng kí bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp
Các bước làm thủ tục đăng kí bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp

Bước 2: Sau khi hoàn thành hồ sơ thì doanh nghiệp/công ty nộp hồ sơ tại các cơ quan bảo hiểm xã hội qua đường bưu điện

Bước 3: Doanh nghiệp/ công ty tiến hành đóng tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 7, Điều 16, Điều 19, Điều 22 Quyết định số số 595/QĐ-BHXH

Bước 4: Nhận kết quả và trả sổ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động

Trên đây là những chia sẻ của Timviec365.com.vn về những yêu cầu và thông tin về hồ sơ bảo hiểm y tế. Chúng tôi hy vọng rằng với những thông tin này sẽ giúp cho bạn đăng kí 1 mức BHXH cho mình sớm nhất

Hồ sơ bệnh án là gì? Thông tin chi tiết những quy định liên quan

Hồ sơ bệnh án là thứ sẽ gắn liền với người bệnh ngay từ khi đến cơ sở y tế để thăm khám bệnh, tại bản hồ sơ này có ghi chép đầy đủ về quá trình khám, chữa bệnh của người bệnh. Vậy bạn hiểu rõ hồ sơ bệnh án là gì và những quy định nào dành cho hồ sơ bệnh án? Hãy đọc bài viết này để có được những kiến thức quan trọng trong cuộc sống hàng ngày có liên quan đến hồ sơ bệnh án nhé!

Hồ sơ bệnh án là gì?

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào